İsteğe Bağlı Sigorta Nedir, Nasıl Yapılır? (Şartları & Başvuru)

İsteğe bağlı sigorta, emekli olmak isteyen T.C. vatandaşları tarafından sıklıkla merak edilen konulardan bir tanesidir. Özel bir uygulama sigortası olan isteğe bağlı sigortalılık, şahısların genellikle isteğe bağlı olarak ödedikleri primler sonucunda emekli olabileceği bir sistemdir.

Bu şartların neler olduğunu merak eden insanların internet üzerinden “isteğe bağlı sigorta nedir ve nasıl yapılır?” hususuna dair sıklıkla araştırma yaptığını öğrendik. Sıkça sorulan sorular, şartlar, başvuru ve detaylar için bizi okumaya devam edin.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

Kişilerin tamimiyle isteğe bağlı olarak belirlenen primleri ödemek sureti ile genel sağlık sigortası ve uzun vadeli bir sigortaya sahip olabilmelerine olanak sağlayan bir sigorta uygulama sistemidir. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişiler belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde hayatları boyunca kendisi; ölümleri durumunda ise hak sahiplerinin yararlanabileceği tüm sigorta kollarından isteğe bağlı sigortalılık hakkını elde edebilmektedir.

Kimler İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanabilir?

Özellikle Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’de ikamet ettiği dönemlerde sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamayan Türk vatandaşlarından belirli şartları karşılamaları istenir.

Kimler faydalanabilir?

  • 18 yaşını doldurmuş olmaları
  • İsteğe bağlı sigorta talebi ile birlikte ilgili kurumlara başvurmuş olanlar
  • Kendi sigortalılık durumu neticesi ile aylık bağlanmamış olanlar
  • Zorunlu sigorta kapsamı dışında kalan kişiler
  • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak veya tam gün yerine yarım gün çalışıyor olanlar..

Özellikle isteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunarak prim ödemesi sonucunda emekli olabilirler.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Başlar ve Sona Erer?

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettiği tarihten sonra bu tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı olarak başvurulan sigortasını sona erdirme talebinde bulunan kişilerin bu talepleri doğrultusunda primi ödenmiş olan son günü takip eden gün isteğe bağlı sigortası sona ermektedir. Aylık talebinde bulunanların aylık hak kazandıkları talep tarihinden itibaren sona erer. Yine ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılık durumu sona erer.

İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin Nereye Başvuru Yapılır?

İlk defa isteğe bağlı sigortalılık için başvuracak olan kişiler, E-Devlet kapısı üzerinden (4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı) başvuru yapabilirken ”İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” çıktısı alarak ikametgahlarının bulunduğu bölgelerdeki SGK’ya başvurabilirler. Ancak tekrar isteğe bağlı sigortalılığa başvuracak olan kimseler var ise; talep dilekçesi ile yeniden SGK’ya başvurmaları gerekir.

4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2023 Yılında Ne Kadar Oldu?

Ödenecek prim miktarı isteğe bağlı sigortalılıkta kişinin kendisi tarafından belirlense de bu primin bir üst ve alt sınırı mevcuttur. En az prim alt sınırı brüt asgari ücretin %32’sini kapsarken en çok prim üst sınırı da brüt asgari ücretin 7,5 katının %32’si kadar prim ödemesi yapabilmektedir.

Asgari ücrete gelecek %30 zam ile birlikte ödenecek prim ücreti en az 2705 TL olurken, %50 zam gelirse ise 3121 TL olması beklenen bir hesaplamadır.

İsteğe Bağlı Sigortalı Ne Kadar Maaş Alır?

İsteğe bağlı sigortalılık şartlarını karşılayarak emekli olan bir kimse emekli olacak sigorta kurumundan ödediği prim miktarına kadar belirlenecek değişkenler doğrultusundaki hesaplamalar ile emekli maaşı alabilecekken, 2023 yılında en düşük olarak hesaplanan emekli maaşı da 5500 TL olarak belirlenmiştir.

İsteğe Bağlı Sigortalılıktan Emekli Olabilme Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta ödeyen bir kimse aşağıdaki koşulları sağlayarak emekli olmaya hak kazanabilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Kaç Yıl Ödenir?

  • İsteğe bağlı Bağkurlu kişiler için 9000 gün prim ödemesi
  • Sigorta giriş tarihi ilk olarak 08.09.1999 tarihi ve öncesinde olan kişiler 10 yıllık sigorta süresi ile 3600 gün prim ödemesi
  • Ev hanımları yine emekli olabilmek adına 9000 gün prim ödemesi
  • İlk sigorta giriş tarihi 09.09.1999 ve 01.05.2008 tarihi arasında yer alan kişiler yaş haddinden dolayı emekli olabilmek için 25 yıl sigortalı olmalı ve 60 yaş 4500 gün prim ödemesi karşılanmalı
  • İlk sigorta giriş tarihleri kapsamı 01.05.2008 tarihinden sonra olanlar için ise 63 yaş ve 5400 gün primi ödemesi olma şartı sağlanarak emekliliğe hak kazanabilirler.